Kurv Navigasjon Søk
Kurv
Gratis frakt
Eksp. gebyr kr. 99,-
Åpent kjøp
30 dager
Få råd og veiledning 55 98 87 50
Hverdager kl. 08.00 - 17.00
Tilpass
Kundeservice
55 98 87 50
Hverdager kl. 08.00 - 17.00
Facebook Google+ Twitter E-post Linkedin
Produsent
Farge
Materialer
Prisnivå
Facebook Google+ Twitter E-post Linkedin

Inr Maltilpasset

Alt om pex rør

Pex rør til rør i rør system

Pex rør er vannrør som legges inne i varerørene i et rør i rør system. Pex rørene legges fortrinnsvis i etasjeskiller, gulv eller tak, for så å føres direkte opp eller ned til tilkoblingspunktene for tappekranen. Unngå å legge rørene i veggene da det medfører for mange og krappe bøyer, som vil reduserer vanntrykket og vanskeliggjøre utskiftinger. Anbefalt rørlengde er maksimum 10 meters rørlengde, og det bør ikke være flere enn tre rørbøyer mellom fordelerskapet og tappekranen. Det lønner seg å teste utskiftbarheten av Pex rørene ved å trekke ut og montere på nytt der hvor lengdene har flere bend. Montering av Pex rør bør utføres av kvalifiserte fagfolk.

Valg av rørdimensjoner

Det er mange forhold som spiller inn på valg av rørdimensjon til et rør-i-rør system. Rørdimensjonen skal gi vann nok til å gi tilfredsstillende vanntrykk i tappekranen, slik at ventetiden på varmtvannet blir minst mulig. Rørdimensjonen i Pex rørene påvirker også trykkstøtnivåer og støynivåer. I tillegg må man ta hensyn til ekspansjonskrefter og eventuelle endringer i bruk av tappesteder. Spikeravvisere av metall skal benyttes ved gjennomføringer i stenderkonstruksjoner i tre. Det reduserer risikoen for punktering av vannrør som ligger i bygningskonstruksjonen.

Vanntemperatur

Pex rør kan ha maks 70-75 graders vanntemperatur. Dersom varmtvannsberederen har høyere temperatur anbefales det å montere kobberrør mellom tilknytningspunktet for varmtvannet og Pex røret. Kobberrøret bør være minst 0,5 meter langt. Det må også tas hensyn til ekspansjon av pex rørene. Et Pex rør som ved 10 grader er 10 meter langt, vil bli 9 mm lenger når temperaturen er 60 grader. Dette er det viktig å ta hensyn til ved montering. Der hvor ekspansjonen blir direkte overførbar til et kobberrør, må det settes opp overganger som forhindrer bevegelse i kobberrøret.

Vikingbad Tapwell Vedum Inr Dansani Damixa Aspen